Novosti

 

Univerzitetu u Tuzli dodijeljen DOI broj

 

Festival avijacije, svemirskih istraživanja i tehnologije “TEKNOFEST”

 

Poziv za prijave na Research Incubator program za studente postdiplomskih studija

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu

 

Webinar “Otvorena nauka i prava intelektualne svojine”

 

Uredba o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku/znanost

 

Evropski dani istraživanja i inovacija

 

Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2021. i 2022.godinu

 

“U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan Okrugli sto „Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini – problemi i moguća rješenja“

 

Obuka u okviru H2020 projekta NI4OS – Webinar: National Capacity Building NI4OS Training

 

Coimbra Sustainability Summit 2020

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2020. GODINI

 

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za sredstva tekućih transfera koja će se dodjeljivati putem javnog poziva u 2020. godini