Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora

 

Akademska 2020/21. godina

 

ZAPISNIK sa druge redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 07.09.2021.godine

 

ZAPISNIK sa prve redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 21.07.2021.godine

 

ZAPISNIK sa konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 16.07.2021. godine

 

ZAPISNIK sa druge redovne sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 23.06.2021.godine

 

ZAPISNIK sa 3. vanredne elektronske sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 03.11.2020.godine

 

ZAPISNIK sa druge redovne sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 22.10.2020.godine

 

 

Akademska 2019/20. godina

 

ZAPISNIK sa 2. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli održane 30.09.2020.godine

 

ZAPISNIK sa 1. vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 22.09.2020.godine

 

ZAPISNIK sa prve redovne sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 17.09.2020.godine

 

ZAPISNIK sa konstituirajuće sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 17.09.2020.godine

 

ZAPISNIK sa 3. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 10.07.2020. godine

 

ZAPISNIK  sa 2. redovne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli, održane  07.07.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 2. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 18.06.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 1. redovne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli, održane u 04.06. 2020. godine

 

ZAPISNIK sa 1. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 01.06.2020. godine

 

ZAPISNIK sa konstituirajuće elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 01.06.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 1. redovne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli, održane 07.05.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 2. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 03.04.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 1. vanredne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 06.03.2020. godine

 

ZAPISNIK sa konstituirajuće  sjednice Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli, održane 06.03.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 24. redovne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 21.02.2020.  godine

 

ZAPISNIK sa 12. vanredne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 07.02.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 11. vanredne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 24.01.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 10. vanredne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 10.01.2020. godine