Konačne rang liste za ak. 2020/21. god. I ciklus studija I upisni rok

 

Konačne rang liste za akademsku 2020/21. godinu

PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

I UPISNI ROK

 

 Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 

Fakultet elektrotehnike

Elektrotehnika i računarstvo
Tehnički odgoj i informatika

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

  

Medicinski fakultet

Opći studij

Odsjek zdravstvenih studija

 

Pravni fakultet

Pravni fakultet

 

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet