Studenti

 

Projekti / stipendije za dodiplomski studij

Raspored predavanja i vježbi

Raspored ispita

Raspored apsolventskih ispita

Ured za nastavu i studentska pitanja
 
Studentski parlament Univerziteta u Tuzli
 
STUDENTSKE SLUŽBE
STUDENTSKI SERVIS
 

Univerzitet u Tuzli - prijemni ispit

 

 

PROJEKTI / STIPENDIJE ZA DODIPLOMSKI STUDIJ
Klikni za više informacija…

 

 

Forum mladih EU—Balkan, Rim

ODLUKA o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 01.10.2021. god.

JAVNI KONKURS za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

O B A V I J E S T

 

 

 

ETIČKI KODEKS UNIVERZITETA U TUZLI
Etički kodeks je donesen na sjednici Senata održanoj 12.04.2021. god.

 

ETIČKI KODEKS studenata Univerziteta u Tuzli
Etički kodeks studenata je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.02.2013. god.

 

 

A R H I V A      2020/21     2019/20…