OBAVIJESTI

 

Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta u Tuzli: Konačna rang lista kandidata objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, odnosno 13. 09. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od 14. 09. do 17. 09. 2021. godine. 

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

Privremena rang-lista kandidata objavit će se do 07. 09. 2021. godine; a konačna rang-lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, odnosno 13. 09. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 09. do 17. 09. 2021. godine.

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA DRUGI UPISNI ROK O LOKACIJAMA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

 

Prijemni ispit će se održati dana 06.09.2021. godine u 10,00 sati. Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na: Akademiju dramskih umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Rudarsko geološko – građevinski fakultet, Tehnološki fakultet, da će se prijemni ispit održati u prostorijama gore navedenih fakulteta.

 

 

OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, na studijske programe na kojima je ostao broj slobodnih mjesta po okončanju prvog upisnog roka.

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta u Tuzli: Konačna 13.07.2021. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 22.07.2021. godine. 
Za Akademiju dramskih umjetnosti: Konačna rang-lista  kandidata objavit će se 14. 07. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 07. do 22. 07. 2021. godine. 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK


Privremena rang-lista kandidata objaviće se do 07.07.2021. godine, a konačna 13.07.2021. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 22.07.2021. godine.

 

 

OKONČAN PRIJEMNI ISPIT NA UNIVERZITETU U TUZLI 


Na Univerzitetu u Tuzli se okončao prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranom prvog i drugog ciklusa studija na fakultete / Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Prijemni ispit se završio uspješno, u skladu sa utvrđenim precedurama i pravilima. Broj prijavljenih kandidata na I upisnom roku je 1581.

 

 

SPISKOVI KANDIDATA SA LOKACIJOM POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA FAKULTETE / AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Prijemni ispit će se održati u utorak, 06.07.2021. godine u 10,00 sati. Spiskove kandidata sa tačnom lokacijom polaganja prijemnog ispita koji su aplicirali za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, na fakultete / Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, možete pogledati u nastavku…

 

 

LOKACIJE POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA FAKULTETE / AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Prijemni ispit će se održati dana 06. 07. 2021. godine u 10,00 sati. Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na: Akademiju dramskih umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Rudarsko geološko – građevinski fakultet, Tehnološki fakultet, da će se prijemni ispit održati u prostorijama gore navedenih fakulteta.

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2021. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

 

 

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.06.2021. godine

 

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 07.09.2021. god.

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 14.06.2021. god.

 

 

UNIVERZITET U TUZLI - ZNANJE I KVALITET NEMAJU KONKURENCIJU

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA

Univerzitet u Tuzli obavještava zainteresovane kandidate da će Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22 godini biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u ponedeljak, 21.06.2021. godine, kada će početi i podnošenje prijava na Konkurs. Dobro došli na Univerzitet u Tuzli!

 

Promocija Univerziteta u Tuzli budućim studentima

Buduće studente, o planovima Univerziteta u Tuzli za narednu akademsku godinu, upoznao je prof. dr. Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu i studentska pitanja.

 

 

Promocija Prirodno-matematičkog fakulteta budućim studentima

O mogućnostima koje nudi Prirodno-matematički fakultet budućim brucošima u emisiji Jutarnji program RTV TK govorili su prof. dr. Vedad Pašić, dekan i prof. dr. Mersiha Suljkanović.

 

 

Studentski centar budućim studentima nudi svoje kapacitete


Sve o Studentskom centru, smještaju, ishrani, kapacitetima koje nudi, prilikom gostovanja u Jutarnjem programu RTV TK, govorio je direktor Jusuf Džihanović.

 

Vannastavne aktivnosti za buduće studente

U emisiji Jutarnji program RTV TK, na pitanja kako su studenti organizovani i koje vannastavne, sportsko – kulturne aktivnosti mogu upražnjavati, odgovor su dali Amila Omersoftić, predsjednica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Alan Alagić, sekretar Centra za sport Univerziteta u Tuzli.

 

 

Promocija Ekonomskog fakulteta budućim studentima

U Jutarnjem programu RTV TK, dana 03.06.2021. god., gostovale su prof.dr. Meldina Kokorivić Jukan, dekanica Ekonomskog fakulteta i dr.sci. Amra Gadžo, docent, prodekanica za nastavu i upoznale buduće studente sa mogućnostima prilikom upisa na Ekonomski fakultet i dale odgovore na pitanja zašto upisati ovaj Fakultet.

 

 

USPJEŠNO REALIZOVANA “VIRTUELNA POSJETA UNIVERZITETU U TUZLI”
Upiši i ti Univerzitet u Tuzli, znanje i kvalitet nemaju konkurenciju

Univerzitet u Tuzli, u periodu od 26.5.2021. godine do 4.6.2021. godine, uspješno je realizovao prenos uživo (live stream) promociju fakulteta/Akademije „Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli“ za sve buduće studentice i studente. Događaji su praćeni putem Facebook stranice Univerziteta u Tuzli.

 

Promocija Medicinskog fakulteta budućim studentima

Prilikom gostovanja u Jutarnjem programu RTVTK, prof.dr. Selmira Brkić, dekanesa Medicinskog fakulteta, prof.dr. Azra Kurtić, prodekanica za predkliničku nastavu i studentska pitanja i dr. sci. Melisa Lelić, doc., prodekanica za nastavu i studentska pitanja govorile su o studiranju, prijemnom ispitu, praktičnom radu, saradnji sa profesorima i mogućnostima napredovanja na Medicinskom fakultetu.

 

Promocija Akademije dramskih umjetnosti budućim studentima

Akademija dramskih umjetnosti jedina je umjetnička akademija Univerziteta u Tuzli. Na Akademiji je primjenjen bijenalni način upisa. Ove godine prvu godinu studija upisuju budući producenti.

 

 

 

VIRTUELNA POSJETA UNIVERZITETU U TUZLI
Upiši i ti Univerzitet u Tuzli, znanje i kvalitet nemaju konkurenciju

Univerzitet u Tuzli će u periodu od 26.5.2021. godine do 4.6.2021. godine organizovati prenos uživo (live stream) promociju fakulteta/Akademije „Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli“ za sve buduće studentice i studente.
Događaje možete pratiti putem Facebook stranice Univerziteta u Tuzli.

 

Promocija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta budućim studentima

Zašto upisati Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i koje mogućnosti pruža budućim studentima Fakultet koji je prepoznatljiv u regionu i šire, u emisiji Jutarnji program RTV TK, govore prof. dr. Mirela Duranović i prof. dr. Lejla Kuralić Čišić.

 

Promocija Farmaceutskog fakulteta budućim studentima

Za sve maturante koji se pitaju šta dalje, predlažemo da pogledaju šta kažu prof. dr. Adaleta Softić, dekanesa i prof. dr. Nahida Srabović, prodekanica za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta.

 

 

Promocija Pravnog fakulteta budućim studentima

Šta će sačinjavati prijemni ispit pogledajte u video prilogu. Prof. dr. Dženeta Omerdić i dr. sci. Ervina Halilović, doc. prezentirali su sve prednosti i mogućnosti koje pruža Pravni fakultet budućim brucošima.

 

 

Promocija Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta budućim studentima

Pogledajte šta kazu o studijskim programima, upisu i mogućnostima zaposlenja koje pruža Rudarsko geološko – građevinski fakultet u emisiji “Jutarnji program” RTV TK prof. dr. Kemal Gutić, dekan i prof. dr. Nedim Suljić, prodekan za naučno – istraživački rad.

 

Promocija Tehnološkog fakulteta budućim studentima

Prilikom gostovanja na RTV TK-a dekan Tehnološkog fakulteta prof. dr. Sead Ćatić i prodekanica za nastavu i studentska pitanja dr. sci. Indira Šestan govorili su o kadrovskim i infrastrukturalnim kapacitetima, studijskim programima i drugim mogućnostima koje mogu ponuditi budućim brucošima.

 

Promocija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport budućim studentima

O spoju teorije i prakse, učenja na daljinu, istraživanjima i drugim mogućnostima koje potencijalnim brucošima nudi Fakultet za tjelesni odgoj i sport, u video prilogu emisije “Jutarnji program” RTV TK, govore prof. dr. Vlatko Šeparović, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i prof. dr. Tarik Huremović, voditelj Centra za istaživanje u sportu ovog fakulteta.

 

Promocija Mašinskog fakulteta budućim studentima

Šta to može ponuditi Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli budućim studentima pogledajte u video prilogu emisije RTV TK “Jutarnji program”.  Gosti emisije bili su prof. dr. Slađan Lovrić, prodekan za nastavu i studentska pitanja i prof. dr. Indira Buljubašić, prodekanica za naučno – istraživački rad.

 

Promocija Filozofskog fakulteta budućim studentima

U utorak, 18.05.2021. godine, u Jutarnjem programu RTV TK gostovao je doc. dr. Gabriel Pinkas, prodekan za naučno-istraživački rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 

 

 

Promocija Fakulteta elektrotehnike budućim studentima u Jutarnjem programu RTV TK

Promocija Fakulteta elektrotehnike u Jutarnjem programu RTV TK već postaje tradicionalna pred početak upisa studenata u novu akademsku godinu. U ponedeljak, 17.05.2021. godine, u Jutarnjem programu gostovala je prof. dr. Nerdina Mehinović, dekanesa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

 

 

Povratak