Ispitni rokovi

 

Ispitni rokovi za akademsku 2020/21 godinu

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god. – januarsko-februarski rok

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god. – januarsko-februarski rok

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.Tehnički odgoj i informatika

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god. – januarsko-februarski-aprilski rok

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god. – predklinički predmeti
Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god. – klinički predmeti

 

Odsjek zdravstvenih studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.- predklinički predmeti
Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god. – klinički predmeti

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god.

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2020/21. god. – januar-septembar rokovi

 

 

A R H I V A     2019/20