Projekti/stipendije za postdiplomski studij

 

Akademska 2020/21. godina

 

Informacija o projektu / Poziv za uključenje u projekat „Mladi agenti društvenih promjena“

 

Erasmus+ stipednije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal u zimski semestar 2021/2022.godine

 

Poziv za prijave za potpuno financiran zajednički master program Erasmus Mundus iz područja geokonverzije

 

Poziv za prijave na Research Incubator program za studente postdiplomskih studija

 

A R H I V A