Stipendije

 

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

 

Erasmus+ stipednije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal u zimski semestar 2021/2022.godine

 

Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u zimskom semestru akademske 2021/22. godine (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu Nova Lisboa, Portugal (studenti)

 

OBJAVA POZIVA ZA PRIJAVU ZA TRENING HER POWER (ERASMUS+)- studentice

 

ACADEMIC CALENDAR for masters and PhD studis Academic Year 2020/21

 

ACADEMIC CALENDAR for undergraduate studis Academic Year 2020/21

 

A R H I V A