INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans INTERBA

INTERBA-logo

 

Programme: Erasmus+
Action: Capacity Building in Higher Education
Project reference number: 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
Project title: “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans/INTERBA”
Project acronym: INTERBA
Duration: 3 years (15.11.2019 – 14.11.2022)
Co-ordinator: University of Tirana
Blv. “Dëshmorët e Kombit”, “Nënë Tereza” Square, Tirana, Albania
Postal Kode 1051, Tirana, Albania.
Phone: + 355 (0) 4 2222 8402

The project aims to strengthen international, intercultural & global dimension via Internalization at Home (IaH) implementation at partner HEIs in order to enhance the quality of education and make a meaningful contribution to the society.

Project leader:
University of Tirana, Albania

Partners:
Middlesex University, United Kingdom
Hamburg University of Technology, Germany
University of Cagliari, Italy
European Centre of Studies and Initiatives, Italy
European University of Tirana, Albania
Universum College, Kosovo
University of Prishtina, Kosovo
University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Džemal Bijedić University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

 

 

Planirajte datum: Video prezentacija INTERBA projekta, 26. juni 2021

Kada 26.06.2021. u 14:00 sati
Gdje Fakultet za tjelesni odgoj i sport / ZOOM

 

 

 

INTERBA

Obavještenje u vezi održavanja prvog treninga u okviru INTERBA projekta

Prvi online trening u okviru INTERBA projekta biti će održan 15.04.2021. godine od 15:00 do 17:00 sati. Na treningu je planirano učešće ključnih članova sa svake partnerske institucije u projektu.

 

 

INTERBAČlanovi INTERBA tima na Univerzitetu u Tuzli

 

 

 

 

Sažetak projekta i kratki prikaz radnih paketa

INTERBA je Erasmus + projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, koji vodi Univerzitet iz Tirane, Albanija. Konzorcij se sastoji od 10 partnera od kojih su 6 visokoškolske ustanove (VŠU) sa Zapadnog Balkana i 4 partnerske VŠU iz programskih zemalja: Njemačke, Italije i Velike Britanije. Predviđeno je da projekat traje 3 godine.

 

 

 

INTERBAInformacije o projektu

Univerzitet u Tuzli učestvuje od 2019. godine kao partner u Erasmus+ projektu pod nazivom “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans” koji je finansiran iz sredstava Evropske Unije.

 

 

Više informacija o projektu: https://interbaproject.com/

 

 

A R H I V A