Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries (Higher Education Pain Medicine Project – HEPMP)

 

 

 

Izvještaj o održanom seminaru “Različiti aspekti bola”

Seminar „Različiti aspekti bola“ organizovan je kao četvrti po redu u sklopu HEPMP, a kao aktivnost WP 3 (Development of LLL courses and interventional pain medicine courses); 3.1.Delivering of LLL courses of pain medicine in primary health care centers of PCs.

 

 

Izvještaj o održanom seminaru “Koliko znamo o bolu”

Seminar „Koliko znamo o bolu“ organizovan je kao treći po redu u sklopu HEPMP, a kao aktivnost WP 3 (Development of LLL courses and interventional pain medicine courses); 3.1.Delivering of LLL courses of pain medicine in primary health care centers of PCs.

 

 

Izvještaj o održanom predavanju “Zašto pacijente ne smije da boli”

U organizaciji Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA , a u sklopu projekta “Sew It Up” održana je online edukacija na temu: “Zašto pacijente ne smije da boli?”. Predavač je bila Prof.dr.sc. Jasmina Smajić, koordinatorica Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

Obavijest o predstojećim aktivnostima 

Univerzitet u Tuzli je partner u Konzorcijumu Erasmus+ projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP.

 

 

Izvještaj o LLL kursu Hronični bol

Tim Univerziteta u Tuzli je u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar HRONIČNI BOL koji je održan na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 30.11.2019. god.

 

 

 

 

 

A R H I V A