ECOBIAS – Novosti

 

 

ecobias

Zahvaljujući  Erasmus+ projektu ECOBIAS studenti ovog master programa na budžetu Evropske Komisije


Zahvaljujući Erasmus+ Projektu ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP studenti ovog master programa su na budžetu Evropske Komisije.

 

 

Dani otvorenih vrata U okviru ERASMUS+ projekta ECOBIAS


U okviru ERASMUS+ projekta ECOBIAS (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli dana 28.5.2021.godine održani su dani otvorenih vrata u cilju promocije novog studijskog programa drugog ciklusa studija EKOMONITORING i BIOINDIKACIJA VODA.

 

Biomonitoring voda u EU i BiH – nove metode, stanje, trendovi i perspektive

Pristup identifikaciji bioloških vrsta u posljednje se dvije decenije pomaknuo s tradicionalnog morfološkog ka metodologijama baziranim na DNK. Genetičke metode poput DNK barkodinga, metabarkodinga i okolinske DNK (environmental DNA, eDNA) mogle bi uveliko unaprijediti proces procjene stanja i monitoring vodenih ekosistema, posebno kao dio postojećih i planiranih nacionalnih i međunarodnih direktiva.

 

Univerzitet u Tuzli - ECOBIAS projekat

Održan radni sastanak konzorcija i treninzi u okviru ECOBIAS projekta sa ciljem opremanja laboratorija i osnivanja novog master programa u ekomonitoringu voda na PMF-u

Radni sastanak i teninzi u okviru projekta ˝Razvoj magistarskih studija u oblasti ekološkog monitoringa i biološke ocjene kvaliteta voda u zemljama zapadnog Balkana˝/Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS)/ održali su se od 25. do 29. 01. 2021. godine u prostorijama rektorata Univerziteta u Tuzli i na Prirodno-matematičkom fakultetu.

 

Održana prva radionica u okviru ERASMUS ECOBIAS projekta

 

Prirodno -matematički fakultet Univerziteta u Tuzli je učestvovao na prvoj radionici u okviru ERASMUS projekta ECOBIAS na temu: Uspostavljanje regionalne akademske mreže u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni akvatičnih ekosistema (EMAB).

 

 

Održan drugi sastanak konzorcija ERASMUS ECOBIAS timaUniverzitet u Tuzli - ECOBIAS - Sarajevo

 

Prirodno -matematički fakultet je uzeo učešće na drugom menadžerskom sastanku ERASMUS projekta ECOBIAS („Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“).

 

 

 

Održan sastanak ECOBIAS učesnika projekta na Internacionalnom univerzitetu u Travniku

 

Menadžerski sastanak ECOBIAS učesnika projekta održan je 23. i 24. 6. 2020. godine u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Travniku. Na sastanku su dogovoreni akcioni planovi iz radnih paketa projekta, definisane su trening šeme za učesnike u projektu u prvoj fazi i dogovorene su detaljne specifikacije za opremu neophodnu za pokretanje master studija i kurseva cjeloživotnog učenja u oblasti ekološkog monitoringa kopnenih voda.

 

 

 

Kick-off sastanak povodom početka realizacije Erasmus + projekta ECOBIAS na Univerzitetu u Novom Sadu

 

Kick-off sastanak povodom početka realizacije Erasmus+ projekta  ˝Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS) – Razvoj magistarskih studijskih programa u oblasti ekološkog monitoringa i procjene kvaliteta vodenih resursa na ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana˝ održan je 10 i 11. febrauara 2020. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Srbija.

 

 

 

Početak realizacije ERASMUS+ projekta ECOBIAS iz oblasti jačanja kapaciteta visokoškolskih ustanova

 

U petak 10. januara 2020. godine rektorica prof. dr. Nermina Hadžigrahić je primila u posjetu delegaciju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa ciljem finalnih dogovora za početak realizacije novog ERASMUS+ projekta iz oblasti jačanja kapaciteta visokoškolskih ustanova.