ERASMUS+

 

 

 

 

ERASMUS +

Erasmus + stipendije za osoblje na Masaryk univerzitetu, Češka za akademsku 2021/2022.godinu

 

Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u zimskom semestru akademske 2021/22. godine

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija za osoblje Univerziteta u Tuzli za akademsku 2021/2022. godinu

 

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

 

Erasmus+ stipednije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal u zimski semestar 2021/2022.godine

 

Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u zimskom semestru akademske 2021/22. godine (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu Nova Lisboa, Portugal (studenti)

 

Erasmus+ stipednije Univerziteta u Pečuhu za akademsko osoblje u ljetnom semestru 2020/2021.godine

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitetu u Osijeku, Hrvatska (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitetu Valencija, Španija (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitetu Leon, Španija (studenti)

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Zagrebu u akademskoj 2021/22. godini (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitetu Nova Lisboa, Portugal (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitet u Rigi, Latvija (studenti)

 

Erasmus+ stipendije za osoblje na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska za akademsku 2021/2022.godine

 

Erasmus+ stipendije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal u ljetnom semestru 2020/2021.godine

 

Erasmus+ stipednije za osoblje na portugalskim univerzitetima u okviru Konzorcija MARENOSTRUM u ljetnom semestru 2020/2021.godine

Vodič Erasmus + programa
Ključna aktivnost 1
Sporazumi o saradnji
Mobilnost
Ključna aktivnost 2

 

ARHIVA 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16