Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji

 

Melika Suljagić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Historija bosanskog jezika u osnovnoj školi-zastupljenost sadržaja u nastavnim programima i metodički pristup obradi”, dana 22.11.2021. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Marko Zec, magistar fizičkog vaspitanja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj kofeina na manifestaciju snage“, dana 09.11.2021. godine u 15,30 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emir Ramić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „ Proizvodno opremanje eruptivnih naftnih bušotina“, dana 29.10.2021. godine , sa početkom u 14,30 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Melisa Alić, bachelor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Fenomen Naimark-Sackerove bifurkacije i globalna dinamika nekih racionalnih diferentnih jednadžbi drugog reda s kvadratnim članovima„, dana 29.10.2021. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Almir Paočić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Faktori koji determinišu uspjeh žena u pokretanju i vođenju vlastitog biznisa“, dana 25.10.2021. godine u 10,15 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emina Bajrektarević, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Komunikacijska interoperabilnost sistema na primjeru dizajna i analize servisa i mikroservisa„, dana 23. 10. 2021. godine sa početkom u 15,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Darmin Kahvić, dipl.inž. tehnolog, javno će braniti završni magistarski pod naslovom: “Ispitivanje uticaja izocijanata na karakteristike PUR pjene koja se koristi u izradi filtera zraka“, dana 23.10.2021. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Stjepić Zoran, bachelor ing.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Energijska efikasnost i mogućnosti primjene filtersko ionizacionog sistema na motornim vozilima”, dana 23.10.2021. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adisa Mujezinović, profesor historije i geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Prirodni turistički potencijali slivnog područja rijeke Une kao faktor međuregionalne i prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske”, u subotu 23.10.2021. godine u 8,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Admir Užičanin, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj aktivnih filtera na kvalitet električne energije“, dana 22.10.2021. godine u 15,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Tamara Dilber, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Upoznatost nastavnika sa zanimanjem logopeda”, dana 22.10.2021. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dženita Ibrić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Kvaliteta života osoba sa rascjepom usne i/ili nepca”, dana 22.10.2021. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirza Ganibegović, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Pregled istraživanja tretmana disleksije” dana 22.10.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elma Dulić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Semantika i pragmatika u programskom sadržaju nastavnog predmeta Bosanski jezik za gimnazije u Kantonu Sarajevo“, dana 21.10.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Majda Štumpf Džaferagić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Savremeni metodički pristupi u nastavi usmene književnosti za osnovnu školu“, dana 16.10.2021. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirna Fejzić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Električna osovina sa asinhronim kaveznim motorima„, dana 15. 10. 2021. godine sa početkom u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Armin Mešić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Energetski audit u industrijskom sektoru„, dana 15.10.2021. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Alma Hodžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalni uzroci nasilja nad djecom u porodici“, dana 15.10.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amaja Makar, dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Distribuirana odgovornost realizacije elektroenergetskih projekata u eksplozivno ugroženim sredinama„, dana 15. 10. 2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Mahir Huremović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Institucionalni i vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“, dana 14.10.2021. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adis Softić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Složeno državno uređenje Bosne i Hercegovine: Aktuelno stanje i komparativna rješenja”, dana 14.10.2021. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sejdo Hasić, BA – inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza procesa završne udužne obrade struganjem otvrdnutog alatnog čelika X37 CrMoV 5-1”, dana 04.10.2021. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirnes Modrić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Izborno pravo Bosne i Hercegovine i izborni inženjering”, dana 01.10.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adnan Malkić, dipl.inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Konstruktivna i dinamička analiza automatskih kliznih vrata”, dana 01.10.2021. godine  u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA      2020/21     2019-20…