Odbrane doktorskih disertacija

 

mr. sci. Maja Brkić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Terapijski faktori i ishodi grupne terapije kod osoba sa psihičkim problemima udruženim sa poremećajima u ponašanju“ dana 19.02.2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Međedović dr Anis, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj dužine trajanja ultrazvuka na nastanak cistoidnog makularnog edema nakon fakoemulzifikacije“  dana 10.02.2021. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ervina Halilović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ” Nasljednopravni položaj žene u rimskom pravu i pravu u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske uprave” dana 23.12.2020. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vildana Hadžić, MA, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fenotipizacija i genotipizacija izolata Escherichia coli koje produciraju β – laktamaze proširenog spektra iz mesa i mesnih proizvoda“, dana 18.12.2020. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj:203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Sabina Šehić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Prisustvo deficita automatizacije kod djece sa disleksijom” dana 04.12.2020. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli