Novosti

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emra Halilović, bachelor inžinjerstva zaštite okoline

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI AKULTETTuzla, 21.01.2022. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet   OBJAVLJUJE   Emra Halilović, bachelor inžinjerstva zaštite okoline će javno braniti završni magistarski rad na Read more

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini

Na osnovu člana 76. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni Tekst(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:21/21) i člana 261. stavovi (3), (4) i (5) Statuta Univerziteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka Read more