Novosti

Featured

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adina Ćosić, bachelor inženjerstva zaštite okoline

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 17.09.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet   OBJAVLJUJE   Adina Ćosić, bachelor inženjerstva zaštite okoline će javno braniti završni magistarski rad na Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Vanja Ćudić, bachelor logopedije i surdoaudiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 17.09.2021. godine O B A V I J E S T Vanja Ćudić, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Auditivna diskriminacija kod djece sa artikulacijskim i fonološkim poremećajima”, dana 30.09.2021. Read more