Plan nabavki

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta uTuzli za 2021. godinu broj : 04-1336-1- 4/21 od 15.03.2021. godine, broj : 04-2612-l-4/21 od 03.06.2021. godine broj : 04-3351-1-4/2l od2l.07.2021. godine i broj: 04-4001-1-8/21 od 07.09.2021. godine i broj: 04-5017-1-6/21 od 30.09.2021. godine; broj: 04-5416-1-6/21 od 18.10.2021. godine

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta uTuzli za 2021. godinu broj : 04-1336-1- 4/21 od 15.03.2021. godine, broj : 04-2612-l-4/21 od 03.06.2021. godine broj : 04-3351-1-4/2l od2l.07.2021. godine i broj: 04-4001-1-8/21 od 07.09.2021. godine; broj: 04-5017-1-6/21 od 30.09.2021. godine

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu broj: 04-1336-1-4/21 od 15.03.2021. godine, broj: 04-2612-1-4/21 od 03.06.2021. godine, broj: 04-3351-1-4/21 od 21.07.2021. godine; broj: 04-4001-1/8-21 od 07.09.2021. godine

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu broj: 04-1336-1-4/21 od 15.03.2021. godine i broj: 04-2612-1-4/21 od 03.06.2021. godine; broj: 04-3351-1-4/21 od 21.07.2021. godine

 

ODLUKA o usvajanju Privremenog Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu, broj: 04-2987-1-3/21 od 21.06.2021. godine

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabavki NIR-ova fakulteta Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu broj: 04-2612-1-5/21 od 03.06.2021. godine.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu broj: 04-2612-1-4/21 od 03.06.2021. godine.

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabavki NIR-ova fakulteta Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu broj: 04-1336-1-5/21 od 15.03.2021. godine ; broj: 04-1726-1-5/21 od 08.04.2021. god.

ODLUKA o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu, broj: 04-1336-1-4/21 od 15.03.2021. godine; broj: 04-1336-1-4/21 od 15.03.2021. godine


ODLUKA o usvajanju Plana nabavki NIR-ova fakulteta Univerziteta u Tuzli za 2021.godinu; broj:04-1336-1-5/21 od 15.03.2021. godine

ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu broj: 04-693-1-3/20 od 07.02.2020. godine, broj : 04-1035-1-3/20 od 21.02.2020. godine, broj : 04-2023-1-4/20 od 07.05.2020. godine, broj: 04-2398-1-8/20 od 04.06.2020. godine i broj: 01-4975-1-2/20 od 22.10.2020. godine

ODLUKA o izmjenama odluke o usvajanju Plana nabavki NIR-ova Univerziteta u Tuzli za 2020.godinu broj:04-693-1-4/20 od 07.02.2020. godine

ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Privremenog Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021.godinu broj: 04-2963-1-2/20 od 07.07.2020. godine

ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu broj:04-693-1-3/20 od 07.02.2020. godine, broj : 04-1035-1-3/20 od 21.02.2020. godine, broj : 04-2023-1-4/20 od 07.05.2020. godine i broj: 04-2398-1-8/20 od 04.06.2020. godine

ODLUKA o usvajanju Privremenog Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu, broj: 04-2963-1-2/20 od 07.07.2020. godine

 

A R H I V A