Odluke o poništenju

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-74-JN-7/21 LOT 1 od 13.09.2021. godine
Nabavka hemikalija za Medicinski fakultet LOT 1

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-43-JN-8/21 LOT 2, od 05.07.2021. godine
Javna nabavka računarske opreme za Pravni fakultet – LOT 2

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-143-JN-16/20 LOT 4, od 10.05.2021. godine
Javna nabavka servisiranja traktora Dong Feng DF-304 u 2021. godini

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-100-JN-8/20 LOT 1, od 25.01.2021. godine
Javna nabavka hemikalija za Prirodno-matematički fakultet (LOT 1)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-83-JN-18/20 LOT 5, od 09.02.2021. godine
Javna nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. god. (LOT 5)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-83-JN-18/20 LOT 1, od 09.02.2021. godine
Javna nabavka svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. god. (LOT 1)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-83-JN-16/20 LOT 2 od 02.02.2021. god.
Javna nabavka piletine u komadu i rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa (LOT 2) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. god.

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-100-JN-8/20 LOT 7, od 18.12.2020. godine
Javna nabavka laboratorijskog pribora za Farmaceutski fakultet (LOT 7)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-67-JN-8/20 od 26.10.2020. godine
Nabavka stručne literature za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-74-JN-7/20 od 13.10.2020. godine
Nabavka softvera za Prirodno-matematički frakultet

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-16-JN-7/20 od 13.10.2020. godine
Nabavka softvera za stalna sredstva i softvera za skriptarnicu

 

 

A R H I V A