Obavještenja o nabavci

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-84-3-76/21 – Nabavka laboratorijske opreme za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 20.10.2021. god.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-85-3-75/21 – Nabavka računarske opreme za Fakultet elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 20.10.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-83-3-74/21 – Nabavka računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 4
Obavještenje je objavljeno 19.10.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-82-3-73/21 – Nabavka stručne literature za fakultete
Obavještenje je objavljeno 08.10.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-81-3-72/21 – Nabavka i ugradnja prozora u laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 08.10.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-80-3-71/21 – Radovi na adaptaciji prostora za NIR Tehnološkog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 04.10.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-79-3-70/21 – Nabavka hrane za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2022. godine
Obavještenje je objavljeno 01.10.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-78-3-67/21 – Nabavka hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2022. godine
Obavještenje je objavljeno 23.09.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-73-3-64/21 – Radovi na utopljavanju zgrade Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 17.09.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-75-3-63/21 – Radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija u zgradi Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 16.09.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-74-3-62/21 – Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata u 2022. godini
Obavještenje je objavljeno 15.09.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-72-3-61/21 – Nabavka materijala i alata za održavanje objekata sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021.
Obavještenje je objavljeno 14.09.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-62-3-55/21 –  Nabavka metalnih arhivskih ormara za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 01.07.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-61-3-54/21 – Usluge štampanja upisnog materijala za akademsku 2021/22 godinu
Obavještenje je objavljeno 30.06.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-60-3-53/21 – Kolektivno osiguranje studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2021/22. godini
Obavještenje je objavljeno 29.06.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-3-59-3-52/21 – Nabavka radova za postavljanje novog PVC poda u čitaonici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 24.06.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-58-3-51/21 – Nabavka hemikalija i laboratorijskog pribora LOT 1 – LOT 6
Obavještenje je objavljeno 21.06.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-52-3-49/21 – Nabavka i ugradnja PVC stolarije u starom dijelu zgrade Ekonomskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 09.06.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-46-3-47/21 – Nabavka hrane za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 1 i LOT 2
Obavještenje je objavljeno 27.05.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-42-3-46/21 – Nabavka opreme za mjerenje kvaliteta zraka
Obavještenje je objavljeno 21.05.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-41-3-45/21 – Nabavka računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 5
Obavještenje je objavljeno 12.05.2021. god.

 

POZIV za dostavljanje ponuda za usluge – Sistematski pregled radnika Univerziteta u Tuzli, broj: 01-58-JN-1/21 (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Poziv je objavljen 12.05.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-40-3-44/21 – Nabavka licenci za softvere
Obavještenje je objavljeno 07.05.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-3-32-3-41/21 – Nabavka i ugradnja novih al. radijatora sa instalacijom grijanja u objektu KN 151 Kampusa Univerziteta u Tuzli
Obavjestenje je objavljeno 19.04.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-31-3-40/21 – Nabavka svlačioničkih i sanitarnih kontejnera u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 14.04.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-30-3-39/21 – Nabavka laboratorijske opreme
Obavještenje je objavljeno 07.04.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-18-3-37/21 – Usluge štampanja za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 24.03.2021. god.

 

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje hotelskih usluga za 2021. godinu
Javni poziv je objavljen 23.03.2021. god.

 

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za 2021. godinu
Javni poziv je objavljen 23.03.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-17-3-32/21 – Nabavka potrošnih sredstava za održavanje higijene (LOT 1) i potrošnog pribora za održavanje higijene (LOT 2) sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine
Obavještenje je objavljeno 22.02.2021. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-16-3-28/21 – Nabavka piletine u komadu i rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine
Obavještenje je objavljeno 16.02.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-15-3-13/21 – Usluge aviotransporta (nabavka avio karti) u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 19.01.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-13-3-9/21 – Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala, papira i računarskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno 13.01.2021. god.

 

POZIV za dostavu ponuda za nabavku notarskih usluga
Poziv je objavljen 13.01.2021. god.

 

Javni poziv za dostavu ponuda za ugostiteljske usluge
Poziv je objavljen 13.01.2020. god.

 

Poziv za dostavljanje pounda za usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora i gostiju Univerziteta u Tuzli u 2021. godini Poziv je objavljen 13.01.2021. god.
Poziv je objavljen 13.01.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-12-3-8/21 – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 11.01.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-8-3-3/21 – Servisiranje liftova u objektima Univerziteta u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 06.01.2021. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-101-3-142/20 – Usluge održavanja objekata Univerziteta u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 30.12.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-100-3-141/20 – Stručna literatura za Prirodno-matematički fakultet
Obavještenje je objavljeno 24.12.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-98-3-136/20 – Usluge održavanja higijene objekata Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 08.12.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-97-3-134/20 – Nabavka goriva
Obavještenje je objavljeno 01.12.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-96-3-131/20 – Kolektivno osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2021. godini i osiguranje motornih vozila u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 27.11.2020. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-95-3-126/20 – Nabavka HTZ opreme za radnike Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 17.11.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-94-3-125/20 – Nabavka računarske i elektroničke opreme za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 16.11.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-93-3-123/20 – Radovi na sanaciji dijela fasade, strehe krova i nadstrešnice iznad pomoćnog ulaza u objekat Fakulteta elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 10.11.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-92-3-124/20 – Usluge štampanja upisnog materijala za akedemsku 2020/21 godinu
Obavještenje je objavljeno 10.11.2020. .god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-91-3-121/20 – Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i roletni u objektima Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 05.11.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-89-3-117/20 – Nabavka računarske i elektroničke opreme za potrebe Univerziteta
Obavještenje je objavljeno 28.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-90-3-116/20 – Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 28.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-88-3-115/20 – Nabavka softvera
Obavještenje je objavljeno 16.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-87-3-114/20 – Nabavka hrane za  potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine
Obavještenje je objavljeno 15.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-86-3-113/20 – Nabavka namještaja za potrebe Rektorata i službi
Obavještenje je objavljeno 14.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-85-3-112/20 – Nabavka hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021.godine
Obavještenje je objavljeno 13.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-81-3-111/20 – Nabavka hemikalija i laboratorijskog pribora
Obavjestenje je objavljeno 12.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-76-3-110/20 – Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i roletni za potrebe Ekonomskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 07.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-75-3-109/20 – Nabavka i ugradnja PVC stolarije u sali 207 Ekonomskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 05.10.2020. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-74-3-108/20 – Fizičko obezbjeđenje objekata u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 02.10.2020. god.

 

A R H I V A