Steering Board

Members of the Steering Board:

1. Senada Karajbić, dipl. pravnik, predsjednik,
2. dr.sci. Senaid Hadžić, redovni profesor, član,
3. dr.sci. Redžo Butković, član,
4. dr.sci. Haris Huseinagić, vanredni profesor, član,
5. Rasema dr Novalić, član,
6. dr.sci. Sandira Eljšan, redovni profesor, član,
7. dr.sci. Zehrudin Osmanović, redovni profesor, član,
8. dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor, član,
9. Noris Sakić, student, član.