NAREDBE I UPUTE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE I DRUGIH KANTONALNIH ORGANA – COVID – 19

 

Preporuke za održavanje nastave na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid19 u studentskim domovima

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK usvojio je nove mjere

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK donio zaključke

Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite vezana za održavanje vježbi, ispita, odbrana završnih radova na I, II i III ciklusu studija i povratak studenata u studentske domove Univerziteta u Tuzli , donesena na sjednici održanoj 21.05.2020. god.

Preporuke za održavanje vježbi, ispita i odbrane završnih radova na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite o radu na JU Univerzitet u Tuzli od 13.04.2020. god

 

A R H I V A