OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 24.11.2021. godine O B A V I J E S T Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:  „Socijalnopedagoška percepcija novih oblika rizičnih ponašanja mladih”, dana 13.12.2021. godine u 9,00 Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla,24.11.2021. godine   O B A V I J E S T   Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj pandemije COVID-19 na edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake i prosvjetne Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Pavle Petković, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 10.11.2021. god.   O B J A V L J U J E   Pavle Petković, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povećanje obima bušačko-minerskih radova na kamenolomu Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKO RADA – Hatidža Nurkić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 01.11.2021. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Hatidža Nurkić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Gazibegović

UNIVERZITET U TUZLIFILOZOFSKI FAKULTET   Azra Gazibegović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna podrška porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“.Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 19.11.2021. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marko Zec, magistar fizičkog vaspitanja i sporta

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 22.10.2021. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Marko Zec, magistar fizičkog vaspitanja i sporta će javno braniti završni magistarski rad na Read more