OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marko Zec, magistar fizičkog vaspitanja i sporta

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 22.10.2021. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Marko Zec, magistar fizičkog vaspitanja i sporta će javno braniti završni magistarski rad na Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Ramić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 14.10.2021. god.   O B J A V L J U J E   Emir Ramić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „ Proizvodno opremanje eruptivnih naftnih bušotina“, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tamara Dilber, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 14.10.2021. godine O B A V I J E S T Tamara Dilber, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Upoznatost nastavnika sa zanimanjem logopeda” dana 22.10.2021. godine u 14,00 sati Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirza Ganibegović, bachelor logopedije i surdoaudiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 14.10.2021. godine O B A V I J E S T Mirza Ganibegović, bachelor logopedije i surdoaudiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Pregled istraživanja tretmana disleksije” dana 22.10.2021. godine u 12,00 sati u Sali Read more