OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 03.03.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Magdalena Dominković, diplomirani inžinjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET  O B J A V L J U J E Magdalena Dominković, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Značaj informiranosti adolescentica o karcinomu dojke i grlića maternice u Općini Orašje“, Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 11.2.2021. god.   O B J A V L J U J E   Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Principi i projektovanja sistema protivpožarne zaštite u industrijskim pogonima“, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tarik Joldić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Tarik Joldić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Faktori koji determinišu selekciju metoda budžetiranja kapitala u bosanskohercegovačkim preduzećima“, dana 11.02.2021. godine u 10,00 ati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Read more