OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senad Handžić, dipl.inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 23.07.2021. god.   O B J A V L J U J E   Senad Handžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike ležišta uglja Bila kod Zenice“  u četvrtak, 26.08.2021.g. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br. 2 O B J A V LJ UJE Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: «Prenamjena kratera bivšeg površinskog kopa “Čubrić” Rudnika mrkog uglja “Banovići”‘» u petak 23.07.2021. godine, Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa usklađenosti pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji““, dana 06.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Halida Hrvić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Halida Hrvić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Tehničke rezerve kao determinanta investicionog potencijala društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine“, dana 30.08.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Halilčević, bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Lejla Halilčević, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Naida Alić, bachelor –inžinjer sigurnosti i pomoći,

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E Naida Alić, bachelor –inžinjer sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza mjera protivpožarne zaštite na primjeru plana zaštite od požara Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ivana Martinović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Ivana Martinović, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mediha Hasić-Škahić, dipl.inž. tehnolog

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 12.07.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Mediha Hasić-Škahić, dipl.inž. tehnolog će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod Read more