Imenovana Komisija za izradu projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije objekata prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli

  Rješenjem o imenovanju Komisije za izradu projektnog zadatka u dijelu tehničke dokumentacije građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli br. 01-4033-1/22 od 18.07.2022. godine Rektorica, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, imenovala je Komisiju u sastavu: 1. dr.sci. Besim Demirović, dipl.inž.građ., Read more