UNTZ logo

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, donesena 12.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLISENATBroj: 03-1782-1-13/21Tuzla, 12.04.2021. godine Na osnovu člana 60.stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (“S1užbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Read more

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 09.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 09.04.2021. godine BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONVLADABroj: 02/1-33-12044/21Tuzla, 09.04.2021. godine Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:. 17/00, 1/05, 11/06, l3/ll i 15/17), a u vezi Read more

UNTZ logo

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, donesena 01.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLISENATBroj:03-1700-1-1/21Tuzia, 01.04.2021. godine Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („S1užbene Read more

KRIZNI ŠTAB MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TK

POJAŠNJENJE Naredbi Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, usvojene na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona od 23.3.2021. godine.

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 31.03.2021. god. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je, postupajući po Vašem dopisu od 29.3.2021. godine, zatražilo od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona pojašnjenje Naredbi Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, usvojene na sjednici Vlade Tuzlanskog Read more

Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbi utvrđenih na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 29.03.2021. godine BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONVLADABroj: 02/1-10486/21Tuzla, 26.03.2021. godine Na osnovu člana 5. i 29.Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, l/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa Read more

Univerzitet u Tuzli - Promocija doktora nauka decembar2020. god.

Promocija doktora nauka

U okviru obilježavanja 44 godine postojanja Univerziteta u Tuzli  23. decembra  održana  je svečana promocija 14 doktora nauka, koji su svoje disertacije odbranili tokom protekle godine. Prisutnim gostima i doktorima nauka su se obratile Rektorica Univerziteta u Tuzli prof. dr. Read more