Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu II ciklus studija, II upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu III ciklus studija, II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Pravni fakultet Pravni fakultet   Prirodno-matematički fakultet Primijenjena hemija (zajednički doktorski studij sa Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu II ciklus studija, II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Mašinski fakultet Read more

Erasmus+ Matchmaking sastanci sa predstavnicima Univerziteta Kassel (studenti)

Dragi studenti, Pozivamo vas na Erasmus+ Matchmaking sastanke organizovane u saradnji sa Univerzitetom Kassel, Njemačka. Svi studenti zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu Kassel mogu pristustovati ovim sastancima u ponedjeljak, 18.10.2021. god. u učionici 76 (2. sprat,) na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu (Adresa: Univerzitetska 2, Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu, treći ciklus studija

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet za tjelesni odgoj i sport   Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu, drugi ciklus studija

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehinke Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet za tjelesni odgoj i sport Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija IV upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   IV UPISNI ROK       Fakultet elektrotehnike Tehnički odgoj i informatika   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Prirodno-matematički fakultet Prirodno-matematički fakultet Read more