Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu II ciklus studija, II upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet Read more

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, 18.10.2021. god.

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godiniOdluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 18.10.2021. god.

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu III ciklus studija, II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Pravni fakultet Pravni fakultet   Prirodno-matematički fakultet Primijenjena hemija (zajednički doktorski studij sa Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu II ciklus studija, II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Mašinski fakultet Read more