Poziv na 1. online Međunarodni dan Univerziteta u Tuzli pod nazivom: “Trendovi i perspektive u internacionalizaciji  i akademskom izdavaštvu”

Ured za međuuniverzitetsku saradnjuu zemlji i inostranstvuTuzla, 22.04.2021. god. “TRENDS AND PERSPECTIVES IN INTERNATIONALISATION AND ACADEMIC PUBLISHING” “TRENDOVI I PERSPEKTIVE U INTERNACIONALIZACIJI I AKADEMSKOM IZDAVAŠTVU”   Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 1. online Međunarodni dan Univerziteta u Tuzli pod Read more

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 15.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 16.04.2021. godine BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONVLADABroj: 02/1-04-12722/21Tuzla, 15.04.2021. godine Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:. 17/00, 1/05, 11/06, l3/ll i 15/17), a u vezi Read more

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 09.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 09.04.2021. godine BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONVLADABroj: 02/1-33-12044/21Tuzla, 09.04.2021. godine Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:. 17/00, 1/05, 11/06, l3/ll i 15/17), a u vezi Read more

Čestitka povodom Uskrsa

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLITuzla, 02.04.2021. god.   U povodu velikog kršćanskog praznika Uskrsa, svim studentima, uposlenicima Univerziteta u Tuzli, kao i građanima Bosne i Hercegovine te njihovim porodicama i prijateljima koji obilježavaju ovaj veliki praznik, želim Sretan Uskrs uz Read more

UNTZ logo

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, donesena 01.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLISENATBroj:03-1700-1-1/21Tuzia, 01.04.2021. godine Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („S1užbene Read more

KRIZNI ŠTAB MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TK

POJAŠNJENJE Naredbi Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, usvojene na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona od 23.3.2021. godine.

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 31.03.2021. god. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je, postupajući po Vašem dopisu od 29.3.2021. godine, zatražilo od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona pojašnjenje Naredbi Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, usvojene na sjednici Vlade Tuzlanskog Read more

Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade objavljeni u časopisu Optimisation and Engineering

Ured za NIRTel: 035 300 528e-mail: nir@untz.baTuzla, 26.03.2021. god.   Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Herzegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija), Carnegie Mellon University (Sjedinjene Američke Države)  i CanmetENERGY Read more