Poziv za ljetnu školu na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (za studente master studija)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Tuzla, 13.05.2022. godine Poziv za ljetnu školu na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (za studente master studija) Dragi studenti, Zaprimili smo poziv za prijavu na ljetnu školu od strane Međunarodnog Univerziteta za Read more

Poziv za učešće na međunarodnim konferencijama o kulturnoj diplomatiji 2022 u organizaciji Akademije za kulturnu diplomaciju

Ured za NIR Tel: 035 300 528 e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba Tuzla, 11.05.2022.god. Poziv za učešće na međunarodnim konferencijama o kulturnoj diplomatiji 2022 u organizaciji Akademije za kulturnu diplomaciju Akademija za kulturnu diplomaciju organizira niz međunarodnih konferencija koje će se održavati tokom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mario Mijatović, bachelor inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET Univerzitetska br.2 Tuzla, 13.05.2022. god. O B J A V L J U J E Mario Mijatović, bachelor inžinjer građevinarstva javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Seizmička naliza postojećeg stambeno-poslovnog objekta B10 u Read more

Studenti doktorskih studija, master i dodiplomskih studija!

PAŽNJA: studenti doktorskih studija, master i dodiplomskih studija! 🚀 Poduzimate neki oblik istraživanja? Želite to podijeliti sa svijetom? Bosnia & Herzegovina Futures Foundation organizuje treće 3-minutno takmičenje za teze zajedno sa našim partnerom Bosansko-hercegovačko-američkom akademijom umjetnosti i nauka (Bosnian-Herzegovinian American Read more

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli obilježio „Međunarodni dan tjelesne aktivnosti – Dan kretanja za zdravlje“

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli obilježio „Međunarodni dan tjelesne aktivnosti – Dan kretanja za zdravlje“ Svjetska zdravstvena organizacija, kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva, promiče zdrave stilove života i navodi redovitu tjelesnu aktivnost kao jednu od Read more