Poziv za učešće na međunarodnim konferencijama o kulturnoj diplomatiji 2022 u organizaciji Akademije za kulturnu diplomaciju

Ured za NIR Tel: 035 300 528 e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba Tuzla, 11.05.2022.god. Poziv za učešće na međunarodnim konferencijama o kulturnoj diplomatiji 2022 u organizaciji Akademije za kulturnu diplomaciju Akademija za kulturnu diplomaciju organizira niz međunarodnih konferencija koje će se održavati tokom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mario Mijatović, bachelor inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET Univerzitetska br.2 Tuzla, 13.05.2022. god. O B J A V L J U J E Mario Mijatović, bachelor inžinjer građevinarstva javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Seizmička naliza postojećeg stambeno-poslovnog objekta B10 u Read more