Studenti doktorskih studija, master i dodiplomskih studija!

PAŽNJA: studenti doktorskih studija, master i dodiplomskih studija! 🚀 Poduzimate neki oblik istraživanja? Želite to podijeliti sa svijetom? Bosnia & Herzegovina Futures Foundation organizuje treće 3-minutno takmičenje za teze zajedno sa našim partnerom Bosansko-hercegovačko-američkom akademijom umjetnosti i nauka (Bosnian-Herzegovinian American Read more

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli obilježio „Međunarodni dan tjelesne aktivnosti – Dan kretanja za zdravlje“

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli obilježio „Međunarodni dan tjelesne aktivnosti – Dan kretanja za zdravlje“ Svjetska zdravstvena organizacija, kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva, promiče zdrave stilove života i navodi redovitu tjelesnu aktivnost kao jednu od Read more