Čestitka povodom Vaskrsa

Svim studentima, nastavnicima, saradnicima i zaposlenicima Univerziteta u Tuzli pravoslavne vjeroispovijesti i svima koji ovaj praznik proslavljaju po julijanskom kalendaru čestitam veliki praznik Vaskrs. Rektorica Univerziteta u Tuzli               Dr.sc. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ajla Kovačević, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla   O B J A V L J U J E   Kandidat Ajla Kovačević, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj liječenja hemodijalizom bolesnika sa hroničnom bubrežnom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ljiljana Dragičević, dipl. medicinsko-laboratorijski inžinjer

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla   O B J A V L J U J E   Kandidat Ljiljana Dragičević, dipl. medicinsko-laboratorijski inžinjer javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Epidemiološke karakteristike virusa SARS COV-2 na području dobojske Read more

Univerzitet u Tuzli - Radio Kameleon - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Fakultet sa bogatom tradicijom naučno-istraživačkih aktivnosti  – EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je visokoškolska ustanova koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada. Fakultet ima uspostavljenu naučno-istraživačku, edukacijsku i stručnu saradnju sa većim brojem srodnih fakulteta u regionu, Evropskoj uniji i šire. Intenzivno radi na implementaciji bolonjskih principa Read more