OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sabina Husarić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 02.02.2022. godine O B A V I J E S T Sabina Husarić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena vještina jezika i dijagnosticiranje poremećaja autističnog spektra”, dana 15.02.2022. godine u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Armin Buljubašić, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 01.02.2022. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Armin Buljubašić, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adisa Hasanbašić, bachelor ing.hem.tehn.

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 01.02.2022. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Adisa Hasanbašić, bachelor ing.hem.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod Read more