Rezultati istraživanja kolega sa uže naučne oblasti „Hemijsko inženjerstvo“ predstavljeni na PRES'21 konferenciji i publicirani u časopisu Chemical Engineering Transactions

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University, Department of Chemical Engineering (Sjedinjene Američke Države), koji su predstavljeni na prestižnoj konferenciji pod Read more