Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini održano u utorak, 30.11.2021. godine s početkom u 13:15 u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta. 

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nina Lipić, dipl.farmaceut

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 01.12.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Nina Lipić, dipl.farmaceut će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:  Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zlata Ahmić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET   OBJAVLJUJE   Kandidat Zlata Ahmić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja rezultata poslovanja u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine “ dana 13.12.2021. godine u Read more