Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu, treći ciklus studija

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet za tjelesni odgoj i sport   Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu, drugi ciklus studija

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehinke Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet za tjelesni odgoj i sport Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija IV upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   IV UPISNI ROK       Fakultet elektrotehnike Tehnički odgoj i informatika   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Prirodno-matematički fakultet Prirodno-matematički fakultet Read more