OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edis Selimović, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E   Edis Selimović, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „RAZVOJ PROGRAMA ZA DEFINISANJE PARAMETARA BUŠENJA I MINIRANJA NA KAMENOLOMIMA“ u utorak, 28.09.2021. godine Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amna Bajrektarević, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET Univerzitetska br.2   O B J A V L J U J E   Amna Bajrektarević, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Metodologija sanacije kolovozne konstrukcije postupkom hladne reciklaže“, dana  29.9.2021. godine ( Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Dajdžić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET   OBJAVLJUJE   Kandidat Lejla Dajdžić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa društveno odgovornog ponašanja bosanskohercegovačkih preduzeća prema zaposlenima u vrijeme Covid-19 pandemije“ dana 28.09.2021. godine u 9,00 sati na Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija II upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Admira Mahmutović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET   OBJAVLJUJE   Kandidat Admira Mahmutović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa razvijenosti individualnih ključnih kompentencija za upravljanje projektima kod zaposlenika u vladinim i nevladinim organizacijama“ dana 28.09.2021. godine u Read more

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, od 07.09.2021. godine

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godiniOdluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 07.09.2021. god.

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Kenan Hadžić, bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Kenan Hadžić, bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marijana Jandrić – Kočić, specijalista porodične medicine

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Marijana Jandrić – Kočić, specijalista porodične medicine će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adnan Hadžihasanović, dipl.ing.tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Adnan Hadžihasanović, dipl.ing.tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Modeliranje, simulacija i Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Bisemija Begović, magistar farmacije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Bisemija Begović, magistar farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Važnost procjene Read more