OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA NA TREĆEM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Univerzitet u Tuzli na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4861-1.1/21 od 16.09.2021. godine, objavljuje treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adina Ćosić, bachelor inženjerstva zaštite okoline

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 17.09.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet   OBJAVLJUJE   Adina Ćosić, bachelor inženjerstva zaštite okoline će javno braniti završni magistarski rad na Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Vanja Ćudić, bachelor logopedije i surdoaudiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 17.09.2021. godine O B A V I J E S T Vanja Ćudić, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Auditivna diskriminacija kod djece sa artikulacijskim i fonološkim poremećajima”, dana 30.09.2021. Read more