OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mladen Lujić, bachelor-inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E   Mladen Lujić, bachelor-inžinjer rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Otvaranje i priprema ležišta boksita “Podbraćan“ a.d. boksit „Milići“” dana 29.9.2021. godine Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edis Selimović, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E   Edis Selimović, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „RAZVOJ PROGRAMA ZA DEFINISANJE PARAMETARA BUŠENJA I MINIRANJA NA KAMENOLOMIMA“ u utorak, 28.09.2021. godine Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amna Bajrektarević, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET Univerzitetska br.2   O B J A V L J U J E   Amna Bajrektarević, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Metodologija sanacije kolovozne konstrukcije postupkom hladne reciklaže“, dana  29.9.2021. godine ( Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Dajdžić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET   OBJAVLJUJE   Kandidat Lejla Dajdžić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa društveno odgovornog ponašanja bosanskohercegovačkih preduzeća prema zaposlenima u vrijeme Covid-19 pandemije“ dana 28.09.2021. godine u 9,00 sati na Read more