Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija II upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Admira Mahmutović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET   OBJAVLJUJE   Kandidat Admira Mahmutović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa razvijenosti individualnih ključnih kompentencija za upravljanje projektima kod zaposlenika u vladinim i nevladinim organizacijama“ dana 28.09.2021. godine u Read more

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, od 07.09.2021. godine

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godiniOdluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 07.09.2021. god.