Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adnan Hadžihasanović, dipl.ing.tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Adnan Hadžihasanović, dipl.ing.tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Modeliranje, simulacija i Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Bisemija Begović, magistar farmacije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Bisemija Begović, magistar farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Važnost procjene Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Isad Djedović, dipl.ing.tehn.

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Isad Djedović, dipl.ing.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Učinkovitost sistema upravljanja Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Slađana Filipović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Slađana Filipović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Efekti primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9: finansijski instrumenti na računovodstvene izvještaje banaka“ dana 22.09.2021. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Read more