Čestitka povodom Uskrsa

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLITuzla, 02.04.2021. god.   U povodu velikog kršćanskog praznika Uskrsa, svim studentima, uposlenicima Univerziteta u Tuzli, kao i građanima Bosne i Hercegovine te njihovim porodicama i prijateljima koji obilježavaju ovaj veliki praznik, želim Sretan Uskrs uz Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Belmin Bektić, bach-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 02.04.2021. god. O B J A V L J U J E Belmin Bektić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdijevanja Bugojna i Donjeg Vakufa“ petak 09.04.2021. godine Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sumeja Avdić, bach-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 02.04.2021. god. O B J A V L J U J E Sumeja Avdić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike terena na profilu ‘Simin-han-površnice'“ , ponedjeljak 12.04.2021. godine , sa početkom u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amila Avdić, bach-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 02.04.2021. god. O B J A V L J U J E Amila Avdić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike terena na profilu Srebrenik-Donja Orahovica“, dana 12.04. 2021. godine , sa Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Kemal Avdić, bachelor ing. agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 02.04.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Kemal Avdić, bachelor ing. agronomije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

UNTZ logo

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, donesena 01.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLISENATBroj:03-1700-1-1/21Tuzia, 01.04.2021. godine Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („S1užbene Read more