Poziv za učeće na Simpoziju “Multidisciplinarna istraživanja bolesti COVID-19” u organizaciji BHAAAS

Ured za NIRTuzla, 08.03.2021. godine Poziv za učeće na  Simpoziju “Multidisciplinarna istraživanja bolesti COVID-19” u organizaciji BHAAAS Mostar, 24.-27.06.2021. godine Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauke (The Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS) u sklopu manifestaqcije Dani BHAAAS-a Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amerilna Muratović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET Tuzla, 08.03.2021. godine OBJAVLJUJE Kandidat Amerilna Muratović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja bosanskohercegovačkih kompanija“, dana 30.03.2021. godine u 11,00 ati na Ekonomskom Read more

Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u zimskom semestru akademske 2021/22. godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnjuu zemlji i inostranstvuTuzla, 05.03.2021.godine   Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu sa sjedištem u Boru, Republika Srbija, je objavio konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije akademskom ili administrativnom osoblju za zimski semestar akademske 2021/22. godine.   Prijaviti Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 03.03.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more

Univerzitet Primorska

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija za osoblje Univerziteta u Tuzli za akademsku 2021/2022. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvuTuzla, 03.03.2021.godine     Otvoren je poziv za dodjelu 1 stipendije akademskom osoblju (teaching) i 1 stipendije administrativnom osoblju (training) Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2021/2022.godinu.   Poziv Read more