Poziv za učeće na Simpoziju “Multidisciplinarna istraživanja bolesti COVID-19” u organizaciji BHAAAS

Ured za NIRTuzla, 08.03.2021. godine Poziv za učeće na  Simpoziju “Multidisciplinarna istraživanja bolesti COVID-19” u organizaciji BHAAAS Mostar, 24.-27.06.2021. godine Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauke (The Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS) u sklopu manifestaqcije Dani BHAAAS-a Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amerilna Muratović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET Tuzla, 08.03.2021. godine OBJAVLJUJE Kandidat Amerilna Muratović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja bosanskohercegovačkih kompanija“, dana 30.03.2021. godine u 11,00 ati na Ekonomskom Read more