Novosti

Dobrodošli na Univerzitet u Tuzli

Dobrodošli u našu komunikacijsku zajednicu - akademsku zajednicu više od 11.000 sadašnjih ali i svih budućih studenata i oko 1000 profesora, asistenata i uposlenika Univerziteta u Tuzli koji sudjeluju u obrazovnom procesu najveće i najstarije visokoobrazovne institucije u sjeveroistočnoj Bosni.

Istaknute vijesti

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine

UNIVERZITET U TUZLISENATBroj:03-1923-1-2/21Tuzia, 19.04.2021. godine   Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana...

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 15.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 16.04.2021. godine BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONVLADABroj: 02/1-04-12722/21Tuzla, 15.04.2021. godine Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,...