Novosti

Upiši i ti Univerzitet u Tuzli

Drage maturantice, dragi maturanti, pred vama je početak jednog novog puta. Od vas se očekuje da donesete važnu odluku o tome na kojem ćete univerzitetu i fakultetu nastaviti svoje školovanje.

Istaknute vijesti

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   III UPISNI ROK II UPISNI ROK I UPISNI ROK     DRUGI...

ANKETIRANJE ZAPOSLENIKA UNIVERZITETA U TUZLI

U skladu sa Pravilnikom o anketiranju zaposlenika Univerziteta u Tuzli i Odlukom Senata o načinu, mjestu i vremenu (rasporedu) anketiranja zaposlenika Univerziteta u Tuzli broj: 03-4117-1-2.3/21 od 31.08.2021. godine, obavještavamo...

Rezultati Konkursa za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2021. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je objavilo Rezultate Konkursa za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini koje možete preuzeti na stranici -.-.-.-.-...

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK I UPISNI ROK     DRUGI CIKLUS STUDIJA  ...

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 10.09.2021. god.

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17)), a u vezi sa Zaključkom broj: 02/1-33-4331/21 od 09.03.2021....

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini

Danas je objavljen Konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022 godini.   -.-.-.-.- UNIVERZITET U TUZLITuzla, 06.09.2021. god.   Danas je objavljen...